MEPS Release Notes 2023

MEPS Release Notes 12.12.23
Oppdatering av MEPS materialpriser  Som et resultat av nylige endringer i markedets materialpriser, har vi oppdatert prisene i MEPS. For å gi dere en overs...
Mon, 11 Des, 2023 ved 3:48 PM
MEPS Release Notes 24.10.2023
Avgjørelse om hele kalkylen når hovedentreprenøren sender inn kalkyle.  Når det fins en hovedentreprenør i et oppdrag, vil andre entreprenører ikke kunne s...
Fri, 13 Okt, 2023 ved 12:49 PM
MEPS Release Notes 28.09.2023
Projektplan og tidslinje Vi introduserer nå to nye begreper i MEPS: Prosjektplan og Tidslinje. Målet med prosjektplan og tidslinje er å skape bedre oversik...
Wed, 27 Sep, 2023 ved 4:09 PM
MEPS Release Notes 19.09.2023
Oppdatert utseende: Parter i oppdraget  Partene i oppdraget har fått et nytt utseende. De ulike partene er gruppert sammen for å få bedre oversikt.  Hver ...
Mon, 11 Sep, 2023 ved 8:47 AM
MEPS Release notes 15.08.2023
Logg over når regress er satt til "JA" I hendelsesloggen legges det til en hendelse når Regress er satt til "JA" under forsikringssak. ...
Fri, 4 Aug, 2023 ved 12:29 PM
MEPS Release Notes 13.06.2023
Ny visning av sammenstillinger  Under oppdraget er det nå en ny visning av sammenstillinger. Der kan du velge fra hvilken hendelse sammenstillingen skal he...
Fri, 9 Jun, 2023 ved 10:22 AM
MEPS Release notes 16.05.2023
Endringer i materiallistesammenstillingen Den nye materiallistesammenstillingen er nå tilgjengelig fra kalkylevisningen.  Sammenstillingen inneholder en r...
Thu, 11 Mai, 2023 ved 4:35 PM
MEPS Release notes 18.04.2023
Partner nettverk Med partner nettverk kan hver bedrift styre hvilke forretningsenheter (avdelinger) som kan og ikke kan motta oppdrag. For entreprenøre...
Thu, 13 Apr, 2023 ved 1:22 PM
MEPS Release Notes 07.03.2023
Nye maler for VVS Tre maler for VVS lanseres i denne utgivelsen. Malene er basert på vanlige operasjoner og materialer som brukes i de aktuelle rommene.  ...
Mon, 27 Feb, 2023 ved 10:22 AM
MEPS Release Notes 07.02.2023
Endringer i rapporten Kundegodkjenning: Det er lagt til en tekst for å gjøre det klart at kostnadene i rapporten Kundegodkjenning er foreløpige nårrapporte...
Mon, 6 Feb, 2023 ved 10:52 AM