Projektplan og tidslinje

Vi introduserer nå to nye begreper i MEPS: Prosjektplan og Tidslinje. Målet med prosjektplan og tidslinje er å skape bedre oversikt for alle parter og gjøre gjennomføringen lettere å følge opp. Når en hovedentreprenør er en del av et oppdrag, kan de opprette en prosjektplan. Prosjektplanen bygges opp av arbeidsordre, delt opp i aktiviteter (riving, sanering, avfukting og nymontering). Hver aktivtitet får første startdato og siste sluttdato fra de underliggende arbeidsordrene. Når prosjektplanen blir godkjent låses den. Deretter tar Tidslinjen over og viser hva som er den reelle statusen i oppdraget. Tidslinjen oppdaterer seg etter hvert som de ulike arbeidsordrene blir opprettet, startet og fullført. Les mer om Projektplan. Bruk «Kontroll» til å holde styr på prosjektplan og tidslinje

Sammen med prosjektplan og tidslinje lanserer vi en ny oversikt som vi kaller «Kontroll», Med Kontroll ser du status over aktivitetene i hvert oppdrag. Aktivitetene er:


· Prosjekt planlagt

· Riving

· Avfukting

· Sanering

· Gjennoppbygging

· Ferdigstilt


Disse aktivitetene følges opp og varsler både når de skal startes og ferdigstilles. Disse varslene viser ulike symboler som hjelper deg å se når og hvem som skal gjøre de ulike aktivtetene.

Under Kontroll er det også mulig å filtrere på ulike egenskaper i oppdraget (f.eks. forretningsenheter, kontaktpersoner, etiketter osv.) Les mer om Kontroll. MEPS-meldinger med ny funksjonalitet

Vi har oppdatert MEPS-meldinger. Nå er det mulig å "like" og "følge" samtaler direkte i hver tråd/samtale. Når du som vikar håndterer varsler og svarer på tråder/samtaler, vises det hvem som er satt som vikar direkte i tråden. Flytende meldinger er nå tilgjengelig i nedre høyre hjørne i MEPS og har samme funksjonalitet som den tidligere meldinger.Dato og klokkeslett for bilder

Bilder under "bilder og dokumenter" vil vise datoen da bildet ble tatt (hvis data om dette er i filen) og når bildet ble lastet opp i MEPS.


Endring i kostnadssammenstillinger for entreprenører - Total kostnadsssammenstilling og kundens erstatning med utvalgte vedlegg 

Entreprenører som er alene i et oppdrag og hovedentreprenører har tilgang til kostnadssammenstillingen Total kostnadsssammenstilling og kundens erstatning, men kun med følgende vedlegg: 

 

Kostnadssummering per utfører og Begrepsforklaring. Dette er for å sikre at entreprenører og hovedentreprenører har tilgang til riktig type informasjon.