Ny visning av sammenstillinger 

Under oppdraget er det nå en ny visning av sammenstillinger. Der kan du velge fra hvilken hendelse sammenstillingen skal hentes. Du kan gjøre de samme innstillingene her som i kalkylevisningen. Informasjon om totalkostnaden per øyeblikksbilde vises. 

 

Du kan også velge å laste ned rapport fra det pågående oppdrager, samt velge å opprette en ny hendelse. Hvis du går til Sammenstillingeri et oppdrag fra et øyeblikksbilde, vises bare rapportene som tilhører den aktuelle hendelsen. Les mer og se film her: Sammenstillinger - Utskrift av kundegodkjenning  

 

 

Avtaler i partnernettverk 

I visningen under Partnernettverk er det nå mulig å få oversikt over avtalene og deres status per partner.

 

 


 


Automatisk deling av fuktrapport til kunde 

«Fuktrapporten» deles automatisk til kundeportalen når den er ferdigstilt.  

 

 

Liste over kontaktpersoner i «Arbeidsordre»                         

I arbeidsordren kan du nå se listen over kontaktpersoner som er knyttet til oppdraget. Det betyr at kontaktpersonene nå også er synlige for de som har rollen håndverker via work.meps.net.


  


 

 

Opprett aktiviteter under «Arbeidsordrer» i visningen «Om oppdraget» 

Muligheten til å opprette bestemte aktiviteter (riving/avfukting/montering/utbedring) er flyttet til funksjonen Arbeidsordre. Tidligere ble disse opprettet under «Aktiviteter».  Les mer her.