Endringer i materiallistesammenstillingen

Den nye materiallistesammenstillingen er nå tilgjengelig fra kalkylevisningen.

 Sammenstillingen inneholder en rekke forbedringer, inkludert:


- Du kan velge å se materiallisten delt inn i Materialprisliste, rom og posisjon, Materiale per rom og posisjon og Sammenslåtte materialer.
- Det er mulig å filtrere på ulike utførende og bransjer.
- Du kan velge å inkludere materiale fra dine egne og avtalte koder.
 - Mer informasjon er tilgjengelig: Spillprosent, mengde på koden, pris og vekt.

 

 I fremtiden vil den nye listen over materialer også være tilgjengelig fra «Sammenstillinger». 

Nye koder for fuktisolering

Vi har gjennomgått og justert kodene for fuktisolering. Måten å beregne hjørneforsterkninger og rørgjennomføringer på er endret. Les mer her.