Oppdatert utseende: Parter i oppdraget 

Partene i oppdraget har fått et nytt utseende. De ulike partene er gruppert sammen for å få bedre oversikt. 

Hver del av visningen kan utvides for å gjøre detaljene synlige. 

 

Invitasjon, underentreprenør 

Nå kan du invitere flere underentreprenører samtidig, uten å måtte gjenta prosedyren.

 

Behold alle avtalte materialer ved kontantoppgjør 

Når avtalte materialer er brukt i en kalkyle og koder endres til kontantoppgjør, vil avtalte materialer forbli på koden uavhengig av om de er koblet eller ikke. Dette for å lette endring til kontantoppgjør.

 

Beholder eksisterende bransjer i kontantoppgjør 

Når en hovedentreprenør ønsker å endre en eller flere koder til kontantoppgjør, vises en dialog der entreprenøren kan velge å beholde eksisterende bransje på koden(e). Dette for å lette endring til kontantoppgjør.

 

Flytte koblede koder fra en annen arbeidsordre 

Det er nå mulig å bytte koder fra én arbeidsordre til en annen arbeidsordre, selv om den første arbeidsordren er fullført. Dette gjøres ved å filtrere etter de ønskede kodene i koblingsdialogen og klikke på ikonet for koblede koder. Koder som kobles til på nytt, vil ikke lenger være ferdigmerket.