Endringer i rapporten Kundegodkjenning:

Det er lagt til en tekst for å gjøre det klart at kostnadene i rapporten Kundegodkjenning er foreløpige nårrapporten hentes fra den sanntidsoppdaterte kalkylen.

Dette tydeliggjøres ved at teksten «Utkast» vises ved siden av navnet på rapporten. Hvis rapporten lastes ned fra et øyeblikksbilde, vises hendelsens navn på alle sidene i rapporten (unntatt i vedleggene). Tidligere ble det bare vist på første side.  

Teksten i Kundegodkjenningen må kanskje justeres før du sender inn en kalkyle for godkjenning. Derfor er det nå en tekst som minner entreprenøren om det når du lager rapporten, samt en link til teksten som gjør at justeringen går raskt. 

Forsikringsselskapets kontaktinformasjon er fjernet fra rapporter

Kontaktinformasjon for forsikringsselskapets saksbehandler er fjernet i rapportene Kundegodkjenning, Total kostnadssammenstilling og Kundes erstattning. Dette fordi forsikringstakeren først og fremst bør kontakte entreprenøren hvis det er spørsmål om skaden.Oppsett som vises i kalkylevisning

Nå er også alle kostnadssammenstillinger som finnes under «Om oppdraget» tatt med i kalkylen. Unntaket er materiallisten, som snart kommer i ny versjon. Valgene som er tilgjengelige for hver rapport, gjøres direkte i kalkylevisningen. Du kan også velge om du vil laste ned oppsettet eller åpne den i en ny fane.«Antall rom som dette» tilbake i ikke-forsikringssaker:

Muligheten til å kunne skrive inn «Antall rom som dette» er tilbake. Den finnes i kalkylen under «Mål og areal». Funksjonen er etterspurt i oppdrag som ikke er forsikringssaker og er derfor aktivert på nytt for denne type saker. Nytt utseende ved tildeling av befaring

I forbindelse med vårt kontinuerlige arbeid med å oppdatere alle visninger, lanserer vi nå Tilordne befaring i et mer kompakt format.
MEPS Materialprisliste
Det er nå en komplett liste over MEPS-materialene, inkludert gjeldende priser, vekter og materialprisgrupper. Det kan være nyttig for deg som ønsker å sjekke MEPS-priser opp mot dine leverandørpriser. Til MEPS Materialprisliste
Oppdatering av koder for VVS (tidligere Rør)

Nå lanserer vi en omfattende oppdatering av rørkodene i MEPS. Kodene er endret i samarbeid med MEPS-brukere i bransjen, for bedre å tilpasse seg dagens arbeidsmetoder. Endringen betyr at de av dere som bruker rørkoder delvis må lære disse på nytt. Kategorien endrer navn til VVS.

De gamle rørkodene vil leve parallelt med de nye VVS-kodene i en periode, slik at alle får muligheten til å lære. Her kan du lese mer om den nye kodestrukturen.


Her kan du se en film om den nye kodstrukturen (på svensk):