Avgjørelse om hele kalkylen når hovedentreprenøren sender inn kalkyle. 

Når det fins en hovedentreprenør i et oppdrag, vil andre entreprenører ikke kunne sende inn kalkyler for granskning. Hovedentreprenøren har ansvaret for hele kalkylen, og når vedkommende sender til granskning, blir avgjørelsen tatt for hele kalkylen. Hvis det ikke finnes en hovedentreprenør i oppdraget, kan alle entreprenører sende inn sine kalkyler til granskning som før.

 

mWu-indikatoren på oppdragskortet har blitt fjernet

mWu-indikatoren på oppdragskortet var årsaken til at oppdragssiden lastet inn langsomt. Den har nå blitt fjernet for å øke ytelsen på oppdrag-siden. 

 

To nye befaringsrapporter: «Naturskade/Mønstertakst» og «Førstehjelp» 

Nå kan du fylle ut rapporter om Mønstertakst direkte i MEPS. Rapporten er godkjent av Naturskadepoolen, og du trenger ikke lenger å bruke den tidligere wordmalen. Som med andre befaringer svarer du direkte i MEPS, og kan legge til dokumenter og bilder.

 

Markere meldinger som lest

I flytende meldinger er det nå mulig å merke alle uleste meldinger som lest.