MEPS Release Notes 2024

MEPS Release Notes 2024.08.13
Kontaktpersonens gruppetiketter på oppdraget Hvis man bytter kontaktperson i et oppdrag, fjernes etikettene som tilhører den tidligere kontaktpersonen. D...
Wed, 19 Jun, 2024 ved 10:31 AM
MEPS Release Notes 2024.07
Oppdateringer i MEPS for å forbedre ytelsen Søkefunksjon i oppdragsvisningen Søkefunksjonen i oppdrag er oppdatert for å forbedre systemets ytelse. N...
Wed, 19 Jun, 2024 ved 2:21 PM
MEPS Release Notes 2024.06.04
Mål og areal – fradrag på rom   Når en entreprenør sender inn en kalkyle til avgjørelse, kontrolleres det at det er minst ett fradrag i hvert rom. Hvis ...
Wed, 5 Jun, 2024 ved 1:16 PM
MEPS Release Notes 2024.05.07
Endringer i befaringsappen MepsInspection   I løpet av mai og juni vil MepsInspection bli oppdatert, med mål om å forbedre den tekniske strukturen i sys...
Wed, 5 Jun, 2024 ved 12:51 PM
Meps Release Notes 2024.04.09
Tilbakekalle kalkyle  Det er nå mulig å tilbakekalle en kalkyle som er sendt til granskning, før det er tatt en beslutning på kalkylen. I forbindelse med t...
Wed, 5 Jun, 2024 ved 12:51 PM
MEPS Release Notes 2024.03 05
Invitere en entreprenørs forretningsenhet i et oppdrag Det nå mulig å invitere en entreprenørs forretningsenhet i et oppdrag. Dette gjøres ved å velge en e...
Wed, 22 Mai, 2024 ved 4:47 PM
MEPS Release Notes 2024.02.06
Tydeligjørende tekst om vekten av materialer Tekst som tydeliggjør at vekten av materiale viser til tørt materiale, er lagt til i rapporten «Kostnadsammens...
Wed, 5 Jun, 2024 ved 12:52 PM