Uppdrag

Uppdrag - Uppdragslistan
När du klickar på uppdrag så kommer du till Mina uppdrag och Pågående som standard , men du kan även se alla företagets uppdrag. I vänsterkolumnen ser du äv...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:38 E.M.
Uppdrag - Om uppdraget
Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget. Här kan du se besiktningar, aktiviteter och händelser. Du kan skapa händelser av ...
Ons, 18 nov., 2020 vid 9:03 F.M.
Uppdrag - Objektbeskrivning
Objektbeskrivning innehåller beskrivning av objektet med ställparametrar och omfattning av arbete eller skada. För att läsa mer om detta se Regler & rik...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:41 E.M.
Uppdrag - Parter i Uppdraget
Här väljer beställaren sin utförare och skickar en inbjudan till entreprenören, sidoentreprenören och/eller besiktningsbolaget för ett godkännande. Försäkr...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:47 E.M.
Uppdrag - Försäkringsärende
Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning. Här hanteras funktionen för Underuppdra...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:44 E.M.
Uppdrag - Praktisk information
Här lägger du in Praktisk information om objektet. Besiktningsmannen eller någon annan part i uppdraget kan informera om viktiga upplysningar. Dessa uppgif...
Fre, 6 nov., 2020 vid 10:54 F.M.
Uppdrag - Tilldela Besiktning
Med hjälp av kartstödet kan du välja den person som ligger närmast skadestället eller har minst antal besiktningar. Partens initialer visar var personen bef...
Fre, 6 nov., 2020 vid 11:00 F.M.
Uppdrag - Redigera besiktning
Under Besiktningar har du möjlighet att lägga till en ny besiktning och den person inom företaget som ska utföra besiktningen. Om du skapar en besikt...
Fre, 6 nov., 2020 vid 10:59 F.M.
Underuppdrag i Försäkringsärende (ex. BRF)
Ett försäkringsbolag kan aktivera funktionen Underuppdrag i ett uppdrag. Det innebär att det kan skapas nya underuppdrag som är länkadde till huvuduppdr...
Fre, 27 aug., 2021 vid 10:02 F.M.