Uppdrag

Uppdrag - Uppdragslistan
Du kommer först till fliken Uppdrag när du loggar in i Meps och som standard visas Mina uppdrag, men du kan även se alla företagets uppdrag. I vänsterkolumn...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:51 F.M.
Uppdrag - Om uppdraget
Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget. Här kan du se besiktningar, aktiviteter och händelser. Du kan skapa händelser av ...
Ons, 18 nov., 2020 at 9:03 F.M.
Uppdrag - Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning innehåller beskrivning av objektet med ställparametrar och omfattning av arbete eller skada. För att läsa mer om detta se Regler & r...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:52 F.M.
Uppdrag - Parter i Uppdraget
Här väljer beställaren sin utförare och skickar en inbjudan till entreprenören, sidoentreprenören och/eller besiktningsbolaget för ett godkännande. Försäk...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:53 F.M.
Uppdrag - Försäkringsärende
Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning. Självrisk och gällande försäkringsvillk...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:53 F.M.
Uppdrag - Praktisk information
Här lägger du in Praktisk information om objektet. Besiktningsmannen eller någon annan part i uppdraget kan informera om viktiga upplysningar. Dessa uppgif...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:54 F.M.
Uppdrag - Tilldela Besiktning
Med hjälp av kartstödet kan du välja den person som ligger närmast skadestället eller har minst antal besiktningar. Partens initialer visar var personen bef...
Fre, 6 nov., 2020 at 11:00 F.M.
Uppdrag - Redigera besiktning
Under Besiktningar har du möjlighet att lägga till en ny besiktning och den person inom företaget som ska utföra besiktningen. Om du skapar en besikt...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:59 F.M.
Underuppdrag i Försäkringsärende (ex. BRF)
Ett försäkringsbolag kan aktivera funktionen Underuppdrag i ett uppdrag. Det innebär att det kan skapas nya underuppdrag som är länkadde till huvuduppdr...
Fre, 27 aug., 2021 at 10:02 F.M.