Uppdrag

Uppdrag - Uppdragslistan
När du klickar på uppdrag så kommer du till Mina uppdrag och Pågående som standard , men du kan även se alla företagets uppdrag. I vänsterkolumnen ser du äv...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:38 E.M.
Uppdrag - Om uppdraget
Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget. Här kan du se och skapa besiktningar, aktiviteter, arbetsordrar och händelser. Du...
Tors, 6 juli, 2023 vid 8:39 F.M.
Uppdrag - Objektbeskrivning
Objektbeskrivning innehåller beskrivning av objektet med ställparametrar och omfattning av arbete eller skada. För att läsa mer om detta se Regler & rik...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:41 E.M.
Uppdrag - Parter i Uppdraget
Här väljer beställaren sin utförare och skickar en inbjudan till entreprenören, sidoentreprenören och/eller besiktningsbolaget för ett godkännande. Försäkr...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:47 E.M.
Uppdrag - Försäkringsärende
Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning. Här hanteras funktionen för Underuppdra...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:44 E.M.
Underuppdrag i Försäkringsärende (ex. BRF)
Ett försäkringsbolag kan aktivera funktionen Underuppdrag i ett uppdrag. Det innebär att det kan skapas nya underuppdrag som är länkadde till huvuduppdr...
Fre, 27 aug., 2021 vid 10:02 F.M.
Uppdrag - Praktisk information
Här lägger du in Praktisk information om objektet. Besiktningsmannen eller någon annan part i uppdraget kan informera om viktiga upplysningar. Dessa uppgif...
Fre, 6 nov., 2020 vid 10:54 F.M.
Uppdrag - Tilldela Besiktning
Med hjälp av kartstödet kan du välja den person som ligger närmast skadestället eller har minst antal besiktningar. Partens initialer visar var personen bef...
Tors, 22 juni, 2023 vid 10:00 F.M.
Uppdrag - Redigera besiktning
Under Om uppdraget har du möjlighet att lägga till en ny besiktning och den person inom företaget som ska utföra besiktningen. Om du skapar en besikt...
Tors, 6 juli, 2023 vid 8:35 F.M.