Objektbeskrivning innehåller beskrivning av objektet med ställparametrar och omfattning av arbete eller skada.
För att läsa mer om detta se Regler & riktlinjer. Lägg in adressen med hjälp av kartstödet så får du en markering på kartan. Denna kan du när som helst ändra. Ange geografiskt läge och etableringstyp för att få rätt ställersättning.Du finner även Kontaktpersoner för objektet, till exempel, Ansvarig för objektet, det vill säga ägare eller försäkringstagare och andra kontaktpersoner.