Med hjälp av kartstödet kan du välja den person som ligger närmast skadestället eller har minst antal besiktningar. Partens initialer visar var personen befinner sig på kartan.

Här ser du även avstånd från besiktningsmannens utgångsadress samt avståndet från närmsta tidigare inbokade besiktning till skadeobjektet. Klicka i listan eller på ikonen för att visa avståndet från samtliga bokade besiktningar till aktuellt skadeobjekt samt se detaljinformation om parten och kunna tilldela besiktning.

Besiktningen finns då tillgängligt för Besiktningsmannen i hans telefon eller surfplatta via appen MepsBesiktning.
(Beskrivning av appen finns i särskilt dokument.)Du kan välja besiktningsdatum direkt vid tilldelning och då markera om kunden har blivit kontaktad.
Du kan även klicka på en besiktning i listan över besiktningar för att ändra tid och/eller datum. Detta kan göras av samtliga användare inom samma bolag/affärsenhet. Om tiden för en redan inbokad besiktning ändras får besiktningsmannen en avisering om detta via e-post.