Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget. Här kan du se besiktningar, aktiviteter och händelser. Du kan skapa händelser av olika typer. Du kan lägga upp en aktivitetsplan för uppdraget. Du kan göra egna noteringar som endast syns för dig.Lägg till händelse genom att klicka på +Händelser och välj typ av händelse i dropplisten.
Klar i uppdraget innebär att du arkiverar uppdraget.Slutkalkyl och Preliminär kalkyl skickas till beställaren för beslut. Dessa innehåller även en läsbar ögonblicksbild av uppdraget.Annan händelse skapar en bild av kalkylen. Denna skickas inte till beställaren för beslut.

Försäkringsbolagen har möjlighet att välja ett beslut i listan över Typ av händelse.Du kan lägga upp aktiviteter som underlättar uppdragets planering. Aktiviteterna är Rivning, Avfuktning, Nymontering och Sanering mm. De kan anges med startdatum och preliminärt klardatum.Varje uppdragskort visar också vilka aktiviteter som är påbörjade (orange), ej påbörjade (grå) och slutförda (grön).


Klicka på (i) i övre högra hörnet för att se beställarens

kontaktperson och senast tagna beslut.I uppdragskortens vänstra hörn visas om en skada är ersättningsbar eller ej. Följande status finns.


= Beslut har ej tagits

= Ersättningsbar skada

 = Ej ersättningsbar skada