Här lägger du in Praktisk information om objektet. Besiktningsmannen eller någon annan part i uppdraget kan informera om viktiga upplysningar.

Dessa uppgifter blir tillgängliga för alla parter i uppdraget.

De kommer med på arbetsordern.