Min konto & Vår bedrift

Min konto – Kontaktinformasjon
Under Min konto finner du dine personlige opplysninger. Du kan angi hvilke grupper du tilhører, samt se hvilke roller du har fått tildelt. Grupper opprettes...
Fri, 17 Nov, 2023 ved 8:09 AM
Min konto - Fravær
For at det skal være lettere å planlegge oppdragene dine, er det bra å registrere om en bruker er borte. Du eller Meps-administratoren kan varsle om fr...
Fri, 17 Nov, 2023 ved 10:48 AM
Min konto - Meldingsinnstillinger
Under fanen Meldingsinnstillinger angir du om du vil ha varsler for ulike hendelser som for eksempel invitasjoner, befaringer eller avgjørelser om kalkyler...
Fri, 25 Aug, 2023 ved 12:41 PM
Min konto - Bytt passord
Du kan bytte passord for innlogging under menypunktet Bytt passord. Angi først ditt nåværende passord og deretter ditt nye passord (to ganger) og klikk p...
Thu, 21 Sep, 2023 ved 8:32 AM
Vår bedrift – Kontaktopplysninger
Vår bedrift Under fanen Vår bedrift finner du opplysninger om bedriften din, for eksempel ditt CID (Meps-lisensnummer). Du kan angi en annen fakturaadresse ...
Thu, 26 Sep, 2019 ved 4:01 PM
Vår bedrift – Grupper och bransjer
Det er mulig å opprette Etikettrupper, som for eksempel omfatter avdelinger eller byer, relevant for foretaket. Dissa kan så kobles til oppdrag eller til br...
Thu, 23 Nov, 2023 ved 11:27 AM
Vår bedrift - Forretningsenheter
Funksjonen Forretningsenheter i Meps muliggjør å dele opp organisasjonen i ulike avdelinger (delt opp etter by eller segment) eller at varemerker kan admini...
Fri, 5 Mai, 2023 ved 8:33 AM
Vår bedrift - Brukere
Meps-administratoren har tillatelse til å legge til eller administrere brukere i Meps.  Vil du opprette en ny bruker, klikker du på + Brukere.  Klikk på kol...
Wed, 22 Nov, 2023 ved 1:04 PM
Vår bedrift - Forsikringsvilkår
(Kun forsikringsselskap) Forsikringsselskapet oppretter forsikringsvilkår som styrer alle avskrivninger i henhold til gjeldende forsikring.  Forsikring...
Fri, 24 Nov, 2023 ved 10:24 AM
Vår bedrift - Avtale- og oppdraginnstillinger
Avtaleinnstillinger På fanen Avtaleinnstillinger velger du hvilken rolle bedriften skal ha som avtalepart. Du kan være både Bestiller og Utførende (som Hov...
Tue, 11 Aug, 2020 ved 2:28 PM