Mitt konto och Vårt Företag

Mitt konto - Kontaktuppgifter, frånvaro, notifieringar och lösenord
Mitt konto Under Mitt konto finner du dina personliga uppgifter. Du kan ange vilka grupper du tillhör samt se vilka roller du tilldelats.Grupper sk...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:50 E.M.
Vårt företag - Kontaktuppgifter
Vårt företag Under fliken Vårt företag finner du uppgifter om ditt företag, till exempel ditt CID (Meps licensnummer). Observera att du behöver medd...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:52 E.M.
Vårt Företag - Grupper och Branscher
Här finns möjlighet att skapa Grupper som till exempel avdelningar eller städer för företaget. Dessa kan sedan kopplas till uppdrag eller användare och und...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:53 E.M.
Vårt Företag - Affärsenheter
Funktionen Affärsenheter i Meps möjliggör att dela upp en organisation så att olika avdelningar (uppdelat på ort eller segment) eller varumärken kan hantera...
Fre, 6 nov., 2020 vid 10:45 F.M.
Vårt Företag - Användare
Meps administratören har behörighet att lägga till eller administrera användare i Meps. Vill du skapa en ny användare klickar du på +Användare. Klicka på ko...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:54 E.M.
Vårt Företag - Försäkringsvillkor
(Gäller endast Försäkringsbolag) Försäkringsbolaget skapar försäkringsvillkor som styr alla avskrivningarna enligt gällande försäkring. Försäkringsbolaget ...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:55 E.M.
Vårt Företag - Avtals- och uppdragsinställningar
Avtalsinställningar Vid fliken Avtalsinställningar väljer du vilken roll företaget ska ha som avtalspart. Du kan vara både Beställare och Utförare (som Huv...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:56 E.M.
Vårt Företag - Mallar
Under fliken Mallar listas de mallar som personer på företaget har skapat från olika uppdrag. Mallar är en samling koder som kan väljas in i ditt företags k...
Tors, 25 Maj, 2023 vid 8:29 F.M.
Vårt Företag - Materialprislistor
Materialprislistor importeras från Excelfiler som byggvaruleverantören kan tillhandahålla. En materialprislista kan finnas i flera versioner med olika start...
Tors, 25 Maj, 2023 vid 10:55 F.M.
Vårt Företag - Standardtexter
Under Standardtexter kan du skapa kategorier med texter som du enkelt kan infoga i till exempel utskrifter och besiktningar. Skapa din standardtext g...
Tors, 25 Maj, 2023 vid 11:09 F.M.