Mitt konto och Vårt Företag

Mitt konto - Kontaktuppgifter, frånvaro, notifieringar och lösenord
Mitt konto Under Mitt konto finner du dina personliga uppgifter. Du kan ange vilka grupper du tillhör samt se vilka roller du tilldelats.Grupper skapas ...
Mån, 14 sep., 2020 at 10:03 AM
Vårt företag - Kontaktuppgifter
Vårt företag Under fliken Vårt företag finner du uppgifter om ditt företag, till exempel ditt CID (Meps licensnummer). Du kan ange annan faktureringsadress...
Tis, 20 aug., 2019 at 9:55 AM
Vårt Företag - Grupper och Branscher
Här finns möjlighet att skapa Grupper som till exempel avdelningar eller städer för företaget. Dessa kan sedan kopplas till uppdrag eller användare och unde...
Mån, 1 juli, 2019 at 11:04 AM
Vårt Företag - Affärsenheter
Funktionen Affärsenheter i Meps möjliggör att dela upp en organisation så att olika avdelningar (uppdelat på ort eller segment) eller varumärken kan hantera...
Mån, 1 juli, 2019 at 11:06 AM
Vårt Företag - Användare
Meps administratören har behörighet att lägga till eller administrera användare i Meps. Vill du skapa en ny användare klickar du på Lägg till. Klicka på kolu...
Tis, 2 juli, 2019 at 8:28 AM
Vårt Företag - Försäkringsvillkor
(Gäller endast Försäkringsbolag) Försäkringsbolaget skapar försäkringsvillkor som styr alla avskrivningarna enligt gällande försäkring. Försäkringsbolaget k...
Tis, 2 juli, 2019 at 9:44 AM
Vårt Företag - Avtals- och uppdagsinställningar
Avtalsinställningar Vid fliken Avtalsinställningar väljer du vilken roll företaget ska ha som avtalspart. Du kan vara både Beställare och Utförare (som Huvu...
Tis, 2 juli, 2019 at 2:16 PM
Vårt Företag - Mallar
Under fliken Mallar listas de mallar som personer på företaget har skapat från olika uppdrag. Mallar är en samling koder som kan väljas in i ditt företags ka...
Tis, 2 juli, 2019 at 2:13 PM
Vårt Företag - Materialprislistor
Materialprislistor importeras från Excelfiler som byggvaruleverantören kan tillhandahålla. En materialprislista kan finnas i flera versioner med olika startd...
Tis, 2 juli, 2019 at 2:16 PM
Vårt Företag - Standardtexter
Under Standardtexter kan du skapa kategorier med texter som du enkelt kan infoga i till exempel utskrifter och besiktningar. Skapa din standardtext genom ...
Tis, 2 juli, 2019 at 2:46 PM