Meps-administratoren har tillatelse til å legge til eller administrere brukere i Meps. 
Vil du opprette en ny bruker, klikker du på + Brukere
Klikk på kolonneoverskriften ved Navn eller Brukernavn for å sortere listen i stigene eller synkende rekkefølge. Fyll ut opplysninger om brukeren, samt merk av for de rollene som brukeren skal ha. 
Når du klikker på Lag bruker, sendes det en e-post med en lenke for aktivering av kontoen til den angitte e-postadressen.
Merk av i Primærmottaker av oppdrag for hele organisasjonen for den/de brukere som skal ta i mot nye oppdrag når en bestiller ikke har valgt en kontaktperson for oppdraget. Denne mottakeren vil bli varslet, og vil ha mulighet til å akseptere oppdragsinvitasjoner.Hvis en bruker skal kunne utføre befaringer, må Utfør befaring være avmerket og minst én Utgangsadresse være angitt.