Materialprislister importeres fra Excel-filer som byggevareleverandøren kan sende deg.


Listen må inneholde disse 4 kolonnene:

    - Navn på varen

    - Artikkelnummer som kan bestilles/Id på varen

    - Enhet

    - Pris
Her ser du hvordan du importerer Materialprislisten (Svensk video)
Lengst ned finner du et eksempel du kan bruke til å sette opp prislisten i Excel for å laste opp i Meps.


Før du importerer excelfilen kan det være tre ting som letter jobben:


1. Beskrivelsen av varen er ofte delt opp i to kolonner. Disse må slås sammen. Man kan gjøre dette med en formel.

  1. Opprett en ny kolonne
  2. Skriv inn følgende formel
    1. =B:B&» - «&C:C (Hvor B:B og C:C er de respektive kolonene du vil slå sammen)

Se video under:


2. Når man slår sammen så er det ofte mange mellomrom. Alle doble mellomrom bør fjernes og erstattes med et mellomrom til det ikke finnes flere doble mellomrom. Dette vil gjøre prislisten vesentlig raskere å søke i og lettere å lese.


Slik gjør du:

  1. Trykk på hurtigtasten CTRL + H for å åpne Excel-vinduet Søk og erstatt.
  2. Skriv inn to mellomrom i feltet Finn hva.
  3. Skriv inn ett mellomrom i feltet Erstatt med.
  4. Fortsett å trykke på knappen Erstatt alt til alle ekstra mellomrom er borte.


Alle filter bør være skrudd av.


Slik gjør du:

  1. Gå til fanen Data.
  2. Klikk på filter-knappen slik at du ikke lengre ser filterikonet på kolonnene

 

Versjoner

Når du importerer en materialprisliste holder det som regel å lage en liste per Materialleverandør. Ikke gi Materialprislisten et navn med dato eller årstall, leverandørnavnet holder. Dagens dator blir automatisk lagt til hver gang du importerer en materialprisliste. Resultatet er at du får en liste med versjoner av materialprislisten.


EAN

Du kan også importere EAN-kode på materialprislister for å gi ekstra støtte til logistikken mellom materialbestiller og byggevarehus. EAN-koden vises senere på materialrapporten


Miljø

Du kan angi om et materiual er grønt, iorange eller rødt i malterialprislisten. Det er opp til deg å bestemme hvordan du klassifiserer dett. 


Koblinger

Når du importerer en ny versjon, kan du velge å bruke koblingene til Meps-material fra den første versjonen eller en annen prisliste på nytt.
Les mer om kobling av koder her:


Kobling av ny materialprisliste

Kobling av eksisterende materialprisliste