INNEHÅLL
Generell information

Under Vårt företag i MEPS redovisar MEPS statistik från företagets MEPS-uppdrag.

Alla vyer utom intäkter rör både öppna och arkiverade uppdrag inom givet datumfilter 


"Övriga uppdrag" är uppdrag där beställare inte är en MEPS-organisation (t ex privatuppdrag)


Alla rapporter går att exportera till excel för vidare behandling.


Filter

Statistiken på alla flikar kan filtreras utifrån uppdragets skapandedatum, kontaktperson på vårt företag och på kundens kontaktperson. På varje specifik flik tillkommer ytterligare filtreringsmöjlighet.


För flerval under respektive filtrering kan man använda ctrl och då välja mer än ett val

För att ta bort filtrering kan den rensas med hjälp av radergummi-ikonenUppdrag

Antal unika uppdrag som din organisation deltagit i (både slutförda och öppna)

Man kan även ta fram per affärsenhet om man expanderar    


Kontaktperson är i beskrivningen trunkerad så att man bara ser första bokstaven

"Tom" innebär att kunden inte har satt någon kontaktpersonSvarstid

Uppdragstid är från accepterat uppdrag till uppdraget är arkiverat ("klar i uppdraget")

Antal uppdrag visas när pekaren dras över respektive stapel

Genomsnittligt antal dagar för besiktning definieras som tiden mellan "Skickad för beslut" till beslut tas av beställaren

Genomsnittligt antal dagar för preliminär kalkyl och slutkalkyl räknar mellan inskickad kalkyl och beslut på kalkylBesiktningar

Antal, Tabellen visar antal slutförda besiktningar

"%-begäran om komplettering" rör det antal inskickade besiktningar där beställare begärt att "komplettering erfordras" på besiktningen

Start till färdig beräknas mellan besiktning tilldelad tekniker och besiktning slutfördKoder

Visar antal förekomster och Totalt värde för de koder som använts i kalkylen. 

Totalt värde redovisar intäkt för Direkt arbete och Material (exklusive ställ, transporter och UE-påslag)


För flerval under respektive filtrering kan man använda ctrl och då välja mer än ett val

För att ta bort filtrering kan den rensas med hjälp av radergummi-ikonenMaterial

Visar kvantitet och intäkt för de material som använts i kalkylen. 

"N/A" innebär att koden inte innehåller något 

Huvudmaterial "Flera" innebär att koden innehåller mer än ett huvudmaterial. (Ex Målarkoder med färg och spackel)

För flerval under respektive filtrering kan man använda ctrl och då välja mer än ett val

För att ta bort filtrering kan den rensas med hjälp av radergummi-ikonen
Intäkter

Intäkter baseras endast på arkiverade uppdrag.


(Bilden är tagen från en export till excel)


 Intäkter redovisas med dessa kolumner:

  • Genomsnittlig total intäkt ex moms    
  • Total intäkt ex moms    
  • Person transporter (pTu)    
  • Ställ - Indirekt arbete  (mWu)    
  • Material hantering (tWu)    
  • MEPS koder Total intäkt - Material och Direkt Arbete   
  • MEPS koder Materialintäkt    
  • MEPS koder Arbetsintäkt - Direkt arbete (mWu)
  • Egna koder Total intäkt    
  • Avtalade koder  Total intäkt