Yleisesti

 

MEPSin laajimman lisenssin omaavilla urakoitsijoilla on mahdollisuus käyttää MEPS-tilastoja. 

 

Meidän yritys -kohdan Tilasto-välilehdellä esitetään tilastoja yrityksen MEPS-hankkeista. Kaikki näkymät, Tulot-välilehteä lukuun ottamatta, koskevat sekä avoimia että arkistoituja hankkeita valitun päivämääräsuodattimen sisällä.

 

”Muut hankkeet” ovat hankkeita, joissa tilaajalla ei ole MEPS-lisenssiä (esim. yksityisasiakas).

 

Kaikki raportit voi viedä exceliin.Suodatin

 

Kaikkien välilehtien tilastot voi suodattaa hankkeen luomispäivämäärän, oman yrityksen yhteyshenkilön ja asiakkaan yhteyshenkilön mukaan. Lisäksi jokaisella välilehdellä on lisäsuodatusmahdollisuuksia.

 

Useampi suodatinvalinta tehdään valitsemalla ctrl-näppäin ja hiiren osoittimella halutut vaihtoehdot. Suodatinvalinnat poistetaan valitsemalla hiiren osoittimella poistettavat vaihtoehdot.Hanke

 

Hankkeiden (loppuun suoritetut ja avoimet) lukumäärä, joihin yrityksesi on osallistunut. 

Tarkastelua voi laajentaa myös kustannuspaikkatasolle.

 

Yhteyshenkilön nimestä näytetään vain ensimmäinen kirjain. 

”Tyhjä” tarkoittaa, että asiakas ei ole asettanut yhteyshenkilöä.Vasteaika

 

Keskimääräinen hankeaika on aika, joka keskimäärin kuluu hankekutsun hyväksymisestä hankkeen arkistointiin (”valmis hankkeessa”). Hankkeiden määrä näytetään, kun osoitin viedään pylvään päälle.

Päivien keskimääräinen lukumäärä päätöksen per asiakas ja tyyppi on keskimääräinen aika, joka kuluu tarkastuksen / laskelman tilaajalle päätettäväksi lähettämisestä tilaajan tekemään päätökseen.Tarkastukset

 

Tarkastuksien lukumäärä -sarakkeessa näytetään loppuun suoritettujen tarkastusten lukumäärä.

 

Täydennystä vaadittu (%) -sarakkeessa näytetään tarkastusten lukumäärä, joissa tilaaja on päättänyt, että tarkastusta tulee täydentää.

 

Aloituksesta valmiiksi -sarakkeessa näytetään keskimääräinen päivien lukumäärä, joka on kulunut tarkastuksen osoittamisesta tarkastajalle tarkastuksen loppuun suorittamiseen. Koodit

 

Taulukossa näytetään laskelmissa käytettyjen koodien lukumäärän sekä suoran työn ja materiaalin kokonaisarvon euroissa (pl. järjestely, kuljetukset ja aliurakoitsijalisä).

 

Useampi suodatinvalinta tehdään valitsemalla ctrl-näppäin ja hiiren osoittimella halutut vaihtoehdot. Suodatinvalinnat poistetaan valitsemalla hiiren osoittimella poistettavat vaihtoehdot.Materiaali

 

Taulukossa näytetään laskelmissa käytettyjen materiaalien määrä ja materiaalikustannus euroissa.

”N/A” tarkoittaa, että koodi ei sisällä mitään.

Päämateriaali ”Useita” tarkoittaa, että koodi sisältää enemmän kuin yhden päämateriaalin (esim. maalauskoodit värillä ja tasoitteella).

 

Useampi suodatinvalinta tehdään valitsemalla ctrl-näppäin ja hiiren osoittimella halutut vaihtoehdot. Suodatinvalinnat poistetaan valitsemalla hiiren osoittimella poistettavat vaihtoehdot.Tulot

 

Tulot-välilehden tiedot perustuvat ainoastaan valmiiksi merkittyihin eli arkistoituihin hankkeisiin.Taulukossa tiedot esitetään seuraavissa sarakkeissa:

 • Hankkeiden lukumäärä
 • Keskimääräinen kokonaiskustannus, ei sis. alv
 • Kokonaiskustannus, ei sis. alv
 • Henkilökuljetukset (pTu)
 • Järjestelyaika (mWu)
 • Materiaalin käsittely (tWu)
 • MEPS-koodit yhteensä
 • MEPS-koodien materiaalit yhteensä
 • MEPS-koodien suora työ yhteensä (mWu)
 • Omat koodit yhteensä
 • Sovitut koodit yhteensä

 

Ohje


Tilaston ohjeen avaat klikkaamalla kuvaketta