Under Om uppdraget har du möjlighet att lägga till en ny besiktning och den person inom företaget som ska utföra besiktningen.Om du skapar en besiktning och svarar på frågor i formuläret och sedan skapar en kopia på besiktningen, men med ett annat formulär, kommer bilder och svar på de frågor som är identiska i formulären att flyttas över till den nya besiktningen.Klicka på Alla Besiktningar för att se alla besiktningar inom företaget. Här kan du filtrera på tekniker, status eller skadetyp.

Om du öppnar upp ett besiktningsobjekt och klickar på Besiktning i vänsterkolumnen finner du två flikar, Formulär samt Sammanfattning.
Under fliken Sammanfattning kan du skriva en sammanfattning av information eller lägga till en villkorstext. Detta fält finns även i MepsBesiktning och informationen laddas upp i Meps när den synkas från appen. Informationen visas på sista sidan i en besiktningsrapport.Under fliken formulär finner du formulärets frågor och svar.
Fråga markerad med asterisk (*) är obligatorisk. Här finns även eventuella foton tillhörande uppdraget.Under Sammanfattning kan du skriva i egen text med olika formatering.

Närvarande vid besiktningen läggs till under fliken Objekt.