Under Befaring kan du legge til en ny befaring og personen i bedriften som skal utføre befaringen.
Hvis du oppretter en befaring og svarer på spørsmål i skjemaet og deretter oppretter en kopi av befaringen, men med et annet skjema, vil bilder og svar på spørsmålene som er identiske i skjemaet, flyttes over til den nye befaringen.
Klikk på Alle befaringer for å se alle befaringer i bedriften. Her kan du filtrere på tekniker, status eller skadetype.
Hvis du åpner opp et befaringsobjekt og klikker på Befaring i venstre kolonne, finner du fire menypunkter: Till stede, Skjema, Fuktprotokoll og Oppsummering.
Under fanen Oppsummering kan du skrive et sammendrag av informasjon eller legge til en vilkårstekst. Dette feltet finnes også i Befaringsappen og informasjonen lastes opp i Meps når den synkroniseres fra appen.
Informasjonen vises på den siste siden i en befaringssrapport.

Under fanen Skjema finner du skjemaets spørsmål og svar.
Spørsmål merket med stjerne (*), er obligatorisk. Her finnes også eventuelle bilder som tilhører oppdraget.
Fanen Fuktprotokoll inneholder fuktprotokoll samt eventuelle planskisser
.
Under Oppsummering kan du skrive inn egen tekst med ulik formatering.