Objektsbeskrivelse inneholder en beskrivelse av oppdraget med innstillingsparametere og omfanget av arbeid eller skade. For å lese om dette se Regler og retningslinjer. Legg inn adressen ved hjelp av kartstøtten, så får du en markering på kartet. Denne kan du endre når som helst. Angi geografisk plassering og firmatype for å få riktig godtgjørelse.


Under Om oppdraget finner du kontaktpersoner, ansvarlig for objektet, det vil si eier eller forsikringstaker og andre kontaktpersoner.