Nedanstående lista visar vilka behörigheter de olika rollerna har i MEPS. 


Område

Begränsad Användare

Användare

Avtalsansvarig

Administratör

Avtal: Läsa

X

X

X

X

Avtal: Skapa/RedigeraX


Avtal: InställningarX


Uppdrag: Läsa

X

X

X

X

Uppdrag: Skapa/Redigera


X

X

X

Uppdrag: Inställningar
X

Affärsenhet: Läsa

X

X

X

X

Affärsenhet: Skapa/Redigera
X

Försäkringsvillkor: Läsa

X

X

X

X

Försäkringsvillkor: Skapa/Redigera
X

Materialprislista: Läsa

X

X

X

X

Materialprislista: Skapa/RedigeraX


Standardtext: Läsa

X

X

X

X

Standardtext: Skapa/Redigera
X

Mallar: Läsa

X

X

X

X

Mallar: Skapa/Redigera dina egna mallar

X

X

X

X

Mallar: Skapa/Redigera företagets mallar
X

Användare: Läsa

X

X

X

X

Användare: Skapa/Redigera
X