Nedanstående lista visar vilka behörigheter de olika rollerna har i MEPS. 


Område

Hantverkare

Begränsad Användare

Användare

Gruppchef

Avtals-ansvarig

Administratör

Partnernätverk: Läsa
XX
X
X
X
Partnernätverk: RedigeraXX
Arbetsorder:
Bli tilldelad & se work.meps.net
XX*
X*
X*
X*
X*
Arbetsorder:
Skapa/Tilldela


XXXX
Se statistik


XXX
Uppföljning/ Nuvarande status


XXX

Avtal: Läsa


X

X

X

X

X

Avtal: Skapa/Redigera

X


Avtal: Inställningar

X


Uppdrag: Läsa


X

X

X

X

X

Uppdrag: Skapa/RedigeraX

X

X

X

Uppdrag: Inställningar


X

Affärsenhet: Läsa


X

X

X

X

X

Affärsenhet: Skapa/Redigera


X

Försäkringsvillkor: Läsa


X

X


X

X

Försäkringsvillkor: Skapa/Redigera

X


Materialprislista: Läsa


X

X

X

X

X

Materialprislista: Skapa/Redigera

X


Standardtext: Läsa


X

X

X

X

X

Standardtext: Skapa/Redigera


X

Mallar: Läsa


X

X

X

X

X

Mallar: Skapa/Redigera dina egna mallar


X

X

X

X

X

Mallar: Skapa/Redigera företagets mallar


X

Användare: Läsa


X

X

X

X

X

Användare: Skapa/Redigera


X


* Behöver markeras med Ja vid Utför arbetsorder? för att kunna skapa och tilldelas arbetsordrar.