Nedenfor listes ulike områder i organisasjonen og hvilke rettigheter og adganger de ulike rollene har.


Område

Begrenset Bruker

Bruker

Avtaleansvarlig

Administrator

Avtale: Lese

X

X

X

X

Avtale: Opprette/RedigereX


Avtale:  InnstillningerX


Oppdrag: Lese

X

X

X

X

Oppdrag: Opprette/Redigere


X

X

X

Oppdrag: Innstillinger
X

Forretningsenhet: Lese

X

X

X

X

Forretningsenhet: Opprette/Redigere
X

Forsikringsvilkår: Lese

X

X

X

X

Forsikringsvilkår: Opprette/Redigere
X

Materialprislister: Lese

X

X

X

X

Materialprislister: Opprette/RedigereX


Standardtekst: Lese

X

X

X

X

Standardtekst: Opprette/Redigere
X

Mal: Lese

X

X

X

X

Mal: Opprette/Redigere dine maler

X

X

X

X

Mal: Opprette/Redigere bedriftens maler
X

Brukere: Lese

X

X

X

X

Brukere: Opprette/Redigere
X