Alla olevassa taulukossa näet eri käyttöalueet ja mitkä käyttöoikeudet kullakin roolilla niihin on.