Forbedringer i MEPS-kodene for VVS

I februar 2023 lanserer vi en omfattende oppdatering av rørkodene i MEPS. Kategorien endrer navn til VVS. De gamle rørkodene vil leve parallelt med de nye VVS-kodene i en periode, slik at alle får muligheten til å lære.


Bransjespesifikk struktur

Kodene i kategorien VVS (tidligere kjent som Rør) er omstrukturert. De følger nå strukturen som brukes i RSK-databasen, for å forenkle for MEPS-brukere. 



Antallet koder reduseres

Antall koder knyttet til VVS er redusert fra 12 600 til 1941. Noen manglende arbeidstrinn og materialer er lagt til. Og arbeidstrinn og materialer som ikke er brukt eller ikke relevante, er ryddet bort. 


Én kode gjelder for flere materialer

Koder som har samme mWu-verdi, er slått sammen. Valgene av dimensjon, utførelse og lignende som er gjort i form av ulike materialer er flyttet til materiallisten og er gjort der. Bruk filterfunksjonen i materiallisten til å filtrere etter riktig materiale. 


Handlinger grupperes under én kategori

Bransjespesifikke handlinger samles inn i kategorien Handlinger direkte under rotkategorien. Eksempel: 


 

Klemring er inkludert i vanlige rørlengder

Mengden beregnes i henhold til industristandard eller produsentens anbefaling for avstand mellom klemringer. Valget av materiale er laget på det andre materialet i koden. Se bilde: 


Vær oppmerksom på at klammer ikke er inkludert på avløp eller grovere dimensjoner.


Eksempel:

 • Kobberrør, 10-22 mm, rørlengde, rett
 • Rør av stål/rustfritt stål, presskobling, 12-22 mm, rørlengde
 • Plastrør - trykk, 12-22 mm, rørlengde, rett
 • Plastrør - trykk, 12-20 mm, rørlengde, ring

 

Ny KODE Fra- og tilkobling av blandearmatur

Blandearmatur er skilt fra sanitærutstyr, vask eller vaskeutstyr. Servanter og bidet «med blandebatteri» fjernes. Ny kode, Fra- og tilkobling av blandebatteri erstatter:

   • Fra- og tilkobling av vask
   • Fra- og tilkobling av oppvaskbenk
   • Fra- og tilkobling av servant
   • Fra- og tilkobling av utslagsvask
   • Osv.

MEPS-verktøy som forklarer kodeendringer (link)