Yrityksen MEPS-pääkäyttäjällä on oikeus lisätä, hallinnoida ja poistaa käyttäjätilejä. Kun haluat lisätä uuden käyttäjän, klikkaa + Käyttäjät. Kun haluat lajitella listan nousevaan tai laskevaan järjestykseen nimen tai käyttäjänimen mukaan, klikkaa kyseistä sarakeotsikkoa.


Täytä käyttäjätilin tiedot (ulkoinen tunnus liittyy integraatioihin) ja valitse ne roolit, jotka käyttäjällä tulee olla. Hankkeen vastaanottaja organisaatiossa vastaanottaa kaikki yritykselle lähetetyt hankekutsut. Jos valintaa ei ole tehty yhdellekään käyttäjälle, ohjautuu hankekutsu kaikille yrityksen käyttäjille. Kun olet täyttänyt käyttäjän tiedot ja klikkaat Luo käyttäjä, järjestelmä lähettää käyttäjätiliin määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen viestin, joka sisältää käyttäjätilin aktivointilinkin.


Jos käyttäjä tekee tarkastuksia, tulee valita rooli Tekee tarkastuksia, jolloin Lähtöosoitteet-kohta aktivoituu. Tarkastuksia tekeville täytyy määritellä lähtöosoite, jotta heille voi osoittaa tarkastuksia.