MEPS vy kontroll visar företagets uppdrag med en sortering, filtrering och notiser baserat på uppdragets projektplan och arbetsorder.


Syftet är att ge projektledare en möjlighet att få överblick och signaler vilka uppgifter som är mest aktuella i företagets MEPS-uppdrag de närmaste dagarna.

Processflöde för projektplan

Till stöd för planering finns ett processflöde med ikoner baserat på uppdragets processteg. Symbolerna signalerar med färger  och statussymbol processtegets status och läge.


Nedan visas en förklaring av tidslinjens färger och symboler.Extra notiser för det mest aktuella

För uppgifter som ska genomföras idag , inom kort, eller är försenade visas en förtydligad notis med förklarande text.


Färgen följer samma mönster som statussymbolerna i processflödet (se ovan).
Filter

Baserat på de funktioner som finns i projektplanen kan projektledaren filtrera uppdragen baserat på de olika processtegen.


Sidan Kontroll kompletterar sidorna Start och Aktuellt läge

Sidan Kontroll innehåller en överblick över viktiga datum och uppgifter kopplat till projektplanen baserat på Arbetsorder, besiktning och ersättningsbeslut.

  

Startsidan innehåller notiser för viktiga händelser kopplade till inbjudan, och beslut på kalkylen


Sidan Aktuellt läge ger en överblick över status och uppgifter i företagets MEPS-uppdrag. (Endast tillgänglig för rollen gruppledare) 


Vår plan framöver är att utöka funktionaliteten på sidan kontroll med fler processteg. Det innebär att information som nu är uppdelad på olika sidor sammanfogas till en mer samlad överblick på sidan kontroll.


Läs mer

Mer information om funktionerna för projektplan och arbetsorder finns :