MEPSin Seuranta-näkymä näyttää yrityksen hankkeet ja mahdollistaa näiden lajittelemisen, suodattamisen sekä ilmoituksien vastaanottamisen perustuen hankkeen projektisuunnitelmaan sekä työtilauksiin.

 

Tavoitteena on antaa projektipäälliköille ja työnjohtajille yleiskatsaus yrityksen MEPS-hankkeista sekä ilmoittaa ajankohtaisista tehtävistä hankkeissa.
Uusi aikajana projektisuunnitelmalle


Suunnittelun tueksi on aikajana kuvakkeilla, jotka näyttävät hankkeen työtilausten etenemisen väreillä ja ilmoituksilla.

 

Alla selitys aikajanan väreistä ja kuvakkeista.Lisäilmoitukset ajankohtaisista asioista


Toimenpiteistä, jotka suoritetaan tänään, pian tai ovat myöhässä, näytetään lisäilmoitus selittävällä tekstillä.

 

Ilmoituksen väri noudattaa samaa kuviota kuin aikajanan tilakuvake (katso yllä).Suodatin


Projektisuunnitelmassa olevien toimintojen perusteella projektipäällikkö tai työnjohtaja voi suodattaa hankkeet eri vaiheiden mukaan.Seuranta-toiminto täydentää Aloitus-sivulla olevia tietoja


Seuranta-sivu tarjoaa yleiskatsauksen tärkeistä päivämääristä ja tapahtumista, ja jotka ovat linkitetty projektisuunnitelmaan työtilauksineen.


Aloitussivu pitää sisällään ilmoituksia tärkeistä tapahtumista liittyen hankekutsuihin, tarkastuksiin, sekä laskelmiin.


Nykyinen tila -sivu tarjoaa yleiskatsauksen yrityksen MEPS-hankkeiden tilasta ja tehtävistä. (saatavilla vain ryhmäpäällikön roolissa).


Jatkossa suunnitelmamme on laajentaa Seuranta-sivun toimintoja useammilla prosessivaiheilla. Tämä tarkoittaa, että tiedot jotka nyt ovat jaettu eri sivuille, yhdistetään yhtenäisemmäksi yleiskatsaukseksi Seuranta-sivulla.