I högerfältet kan du titta på information om kalkylen och filtrera ut de koder du önskar se.


Bilder

Bilderna som visas är de som i besiktningen har angetts
som bilder i detta utrymme.

Nya bilder placeras i utrymmet i uppdragets låda
"Bilder och Dokument"

Klicka på länken för att komma direkt till bildlådan. 


Noteringar

Noteringar från besiktningens beskrivning av utrymmet.

Noteringarna kan redigeras och kompletteras. 


Filter

Välj kriterier för att filtrera kalkylens Positioner,
Grupper och koder. 


Kalkylöversikt - sammanställning


Kalkylöversikten visar en sammanställning av kalkylens
ekonomi och arbetsmängder per utförare och bransch.

Klicka på länken till de berörda utskrifterna för att få en
komplett redovisning.