I justeringsmenyn finns funktioner för att hantera flera koder samtidigt. Justering som väljs genomförs på de koder som är markerade i kalkylen.


Klarmarkering


Valda koder klarmarkeras och är därmed utförda och klara.

Klarmarkerade koder blir skrivskyddade och kan inte redigeras.

Arbetsmängden för klarmarkerade koder redovisas i uppdragsmenyn.


Byt utförare


Byt utförare på valda koder

Byte till försäkringstagare används vid kontantreglering

Kontrollera efter bytet om du också ska byta bransch innan du avmarkerar valda koder.Byt bransch


Byt bransch på valda koder

Valet av bransch påverkas av avtalet.

Bytet på flera koder kan endast utföras på koder med samma utförare.


Byt Typ - Fördelning av kostnader


Ej Ersättningsbart - Kostnaden tilldelas försäkringstagaren.

Tillägsarbete - Kostnaden tilldelas försäkringstagaren.

Standardändring - Differensen mellan urspringlig och åtreställd konstruktion tilldelas försäkringstagaren.
Fördjupad beskrivning finns här

Branschanpassning - Försäkringsvilkoret styr fördelningen av merkostnaden på grund av branschregler.
Fördjupad beskrivning finns här


Skapa Mall


Skapa mall baserat på de valda koderna i kalkylen.


Kopiera


Valda koder kopieras och placeras i urklipp

Funktionen förutsätter att du använder samma webläsare när du klistrar in från urklipp.


Klistra in


Klistra in kopierade koder från urklipp.

Du kan klistra in i ett annat utrymme i samma kalkyl eller i en annan kalkyl.

Funktionen förutsätter att du använder samma webläsare när du klistrar in från urklipp.


Flytta koder


Flytta markerade koder.

Placera koderna på ny plats med hjälp av 
markören i höger kant.Vid markering av Grupprubrik och koder kan du välja om du vill flytta grupprubrik och koder tillsammans eller enbart koder.


Ta bort


Ta bort valda koder från kalkylen


Lämna synpunkt på kod


Här kan du lämna synpunkter på koder, dessa går direkt till vårt dataförvaltningsteam.