Under fliken Mallar listas de mallar som personer på företaget har skapat från olika uppdrag. Mallar är en samling koder som kan väljas in i ditt företags kalkyler. Alla inom företaget har möjlighet att se dessa mallar i den här vyn.

Klicka på en mall för att se vilka koder den innehåller. Materialval sparas i mallen. Du kan ändra namn samt etiketter för mallen. Du kan även lägga till eller ta bort koder, lägga till eller ta bort rubriker, ändra sortering, söka koder eller gå till trädet. Klicka på pilen vid dropplisten om du vill spara den som utkast eller välja vem som ska kunna använda mallen.Du kan publicera en mall till:
- Vårt företag (alla inom organisationen),
- Avtalspartner exkl. UE (de parter du har direktavtal med)
- Avtalsparter inkl. UE (de parter som i vidare led har avtal med organisationen)


Du kan skapa mallar direkt ifrån kalkyleringen i ett uppdrag, se separata artiklar under Vanliga frågor & svar.