Välj den händelse som du önskar en utskrift för. För att säkerställa att rätt kostnader blir redovisade bör man undvika att skriva ut från Livekalkylen i det pågående uppdraget. Vid utskrift från det pågående uppdraget rekommenderas att man först skapar en händelse för den utskrift som ska tas fram.

 


Val av utskrift
Kostnadssammanställning 

Innehåller alla koder och kostnader i uppdraget som berör avtalet ett specifikt avtal. 

Det finns en kostnadssammanställning för varje avtal/utförare i uppdraget.


Del 1 – Visar koderna i kalkylen fördelat utrymme för utrymme. 

Del 2 – Visar en sammanställning uppdelat på utförare och bransch. I sammanställningen visas. Direkt arbete, ställ, Resor, Transport och materialhantering och Materialkostnader.


Varianter av utskriften visar kostnader med mWu, pTu och tWu eller SEK

De alternativa utsktifterna med SEK kan med fördel användas för att visa offert på MEPS-kalkyl för en kund som inte känner till MEPS begrepp.

  • Visa alla kolumner - mWu
  • Visa alla kolumner - SEK
  • Dölj alla kostnadskolumner


Fördelningslista

Utgör underlag för fakturering för huvudentreprenör. Delar upp kostnaderna i ett försäkringsärende mellan Försäkringstagare och Försäkringsbolag.


Val av Bilagor kan användas för att ge kunden endast en summarisk redovisning eller detaljerad genomgång av hela kostnadsunderlaget.


Materiallista  

Innehåller en lista över projektets kalkylerade materialåtgång.


Kundgodkännande 

Innehåller Huvudentreprenörens underlag för att kommunicera kostnader med försäkringstagaren i ett försäkringsärende. Kostnaderna är samma som i Fördelningslistan men med en presentation som lämpar sig för redovisning mot en försäkringstagare.


Utskrifter för försäkringsbolag


Total kostnadssammanställning

Utskrift av uppdragets totala kostnader. 


Val av Bilagor kan användas för att ge kunden endast en summarisk redovisning eller detaljerad genomgång av hela kostnadsunderlaget.


Kundens ersättning

Utgör underlag för försäkringsbolagets genomgång av skadekostnader och ersättning med försäkringstagaren. 


Val av Bilagor kan användas för att ge kunden endast en summarisk redovisning eller detaljerad genomgång av hela kostnadsunderlaget.