Yhteenvetojen käyttöoikeudet


KÄYNNISSÄ OLEVA HANKE


Yhteenvetoja Yhteenveto kustannuksista ja Materiaalilista ei ole tarkoitettu asiakkaille, koska ne sisältävät tietoja mm. MEPSin yksiköistä mWu, pTu ja tWu. Näitä ei tule jakaa asiakkaille!Yhteenveto kustannuksista antaa kokonaiskuvan hankkeen kaikista kustannuksista per suorittaja ja toimiala. Ei sisällä vakuutukseen liittyviä eriä. Yhteenveto on mahdollista valita osapuolittain. Myös sarakkeiden piilottaminen on mahdollista.

Materiaalilista sisältää listauksen hankkeen laskelman materiaaleista ja niiden määristä tila- ja tilarakennekohtaisesti jaettuna. Materiaalilistan voi tehdä pdf- tai csv-muodossa.


ASIAKKAIDEN YHTEENVEDOT


Asiakkaiden yhteenvedot eivät sisällä tietoa mm. MEPSin yksiköistä mWu, pTu ja tWu.Kertakorvaus on kuvaus kertakorvauksesta ja kertakorvaussopimus. Se sisältää liitteet kuvaus (vapaa teksti), ehdot (vapaa teksti), laskelman kustannusten kuvaus ja kokonaiskustannusten yhteenveto.

Kustannusten jako on kuvaus kustannusten jaosta vakuutusyhtiölle ja asiakkaalle (vakuutuksenottajalle).


Yhteenveto kokonaiskustannuksista on kokonaiskuvaus kaikista hankkeen kustannuksista per suorittaja ja toimiala. Yhteenveto sisältää tiedot

  • Asiakkaan kustannukset ja korvaus (mahdollisuus lisätä vapaata tekstiä)
  • Kustannusten yhteenveto per urakoitsija
  • Ikävähennys
  • Asiakkaan työ
  • Asiakkaan tilaamat lisätyöt
  • Laskelman kustannusten kuvaus
  • Käsitteiden selitys


Vahingonhoitosopimus on urakoitsijan ja asiakkaan välinen sopimus urakoitsijan työstä ja sen kustannuksista. Yhteenveto ei sisällä vakuutuseriä. Allekirjoittamalla vahingonhoitosopimuksen asiakas hyväksyy ja tilaa sopimuksen mukaisen työn. Yhteenveto on jaettavissa asiakassivulle.

Laskutushyväksyntä on yhteenveto, jonka allekirjoittamalla asiakas hyväksyy urakoitsijan tekemän työn vastaanotetuksi ja laskutettavaksi.