Befaringer

Opprette og tildele befaring
I oppdraget trykker du på Befaring i menyen på venstre side. Trykk på [+ BEFARING] oppe i høyre hjørne. Velg tekniker i listen. Oppgi dato og tidspunk...
Thu, 23 Mai, 2019 at 9:02 AM
Hvordan bytter jeg tekniker i en befaring?
I oppdraget I menyen til venstre - Trykk på befaringer I høyre hjørne - Trykk på knappen.  Velg Bytt tekniker. I listen over tekniker - Velg n...
Thu, 4 Jul, 2019 at 2:37 PM