• I oppdraget trykker du på Om oppdraget i menyen på venstre side.
  • Trykk på [+ BEFARING] 
  • Velg tekniker fra listen.
  • Legg inn dato og klokkeslett for befaring (eller la stå tomt om du ikke får avtalt dette med forsikringstaker)
  • Velg type av befaring.
  • Skriv eventuelt inn en beskjed til teknikeren.
  • Trykk på [TILDEL]