Tydeligjørende tekst om vekten av materialer

Tekst som tydeliggjør at vekten av materiale viser til tørt materiale, er lagt til i rapporten «Kostnadsammenstilling» samt under kalkylevisningen.

 

Presisering vedrørende «Kommentarer på kode»

Vi tar gjerne imot kommentarer og forbedringsforslag via funksjonen «Kommentarer på kode», men vi kan dessverre ikke kontakte vedkommende som har sendt inn sin mening. Vi har tydeliggjort dette ved å oppdatere den forklarende teksten som vises når meningen sendes inn. 

 

«Markere meldinger som lest» fjernes

Valget «Markere alle meldinger som lest» er fjernet fra meldinger, siden dette har forårsaket problemer for noen brukere.