Materialene til alle listverkkodene er oppdatert.

Sokkel med høy profilhøyde, tidligere kalt fransk sokkel, heter nå Profilhøyde 140 mm


Kodene for vegglister og hjørnelister er slått sammen til samme arbeidstrinn. Valg av type list gjøres nå ved å velge rett materiale. 


Merk at det finnes hjørnelister for fliser og gipsplater som ikke må forveksles med utenpåliggende lister under Lister. 


Tilleggskodene for antall hjørner og hjørnejustering av profillister i tak er flyttet til Tiltak.


MEPS-verktøy som forklarer kodeendringer (link)