Vårt nye verktøy viser tydelig hvilke koder som er fjernet eller endret i MEPS. Den viser også hvilke eksisterende eller nye koder som erstatter de fjernede. Du kan for eksempel sortere etter bransje eller utgivelsesdato og søke etter fjernede koder eller ord og deler av ord

 

Klikk her for bruksanvisning

 


Bruksanvisning:

 Velg språk og Velg utgivelse


  


Velg en eller flere bransjer

image


Endrede koder presenteres med fargemerking Du kan søke i listen over endrede koder. Når det er en erstatningskode for en kode som er fjernet, viser listen til den nye koden. Klikk på koden for å se mer informasjon om endringen.


image


image