Hvis du vil ha en fullstendig gjennomgang av endringene i denne versjonen, kan du se:


MEPS-verktøy som forklarer kodeendringer (link)


Fuktisolering 

Prinsippet for kalkulering av fuktisolasjon er delvis justert i de nye kodene. Tidligere har overflatekoder inkludert et normalt antall hjørneforsterkninger og rørgjennomføringer. Kalkylen har da blitt supplert med tilleggskoder ved de anledninger hvor antall hull eller hjørner overstiger normalen.


I den nye koden for fuktisolering beregner vi med en egen kode for gjennomføringer og hjørner. Vi har også skilt ut Priming, som i noen tilfeller utføres av en annen bransje for å effektivisere arbeidet.


 Koden for ny montering - Vanntettingsfolie inngår:

 • Liming av folie
 • Skøtliming
 • Tette strimler
 • Oppbretter

Koden suppleres med egne koder for:

 • Priming
 • Hjørne mansjetter
 • Gulvavløpsmansjetter
 • Gjennomføringsmansjetter

Koden for Nymontering – våtromsbelegg inkluderer:

 • Liming
 • Sveising
 • Oppbretter
 • Gjennomføring av gulvavløp - 1 stk

Koden suppleres med egne koder for:

 • Rørgjennomføringer
 • Hjørner
 • Belegg våtrom med gulvavløp >1 stk / rom


Legg merke til forskjellen for gulvavløp mellom de to typene fuktisolering. Foliekoden inkluderer ikke en gulvavløpsmansjett. Våtromsbeleggkoden inkluderer 1 stk gulvavløp. Kode for ekstra gjennomføring hentes fra Overflate / Belegg våtrom.