Vi har gjort endringer i kodene som benyttes i MEPS for skap. Kodene er tilpasset hvordan moderne kjøkken er strukturert med flere skuffer og andre detaljer på kjøkkenet. Mange koder er fjernet og erstattet av nye. Les mer nedenfor/via lenken.


Fra og med 12.03.2022 må dere som jobber med skapkodene i MEPS endre arbeidsmåten. Tidligere refererte koden for et fabrikkprodusert skap til et komplett skap. Detaljer som dører, skuffer, hengsler, håndtak og justerbare ben ble inkludert i en enkelt kode. Dette er nå endret. 


I dag ser kjøkkenet annerledes ut, og du bruker betydelig flere skuffer og andre detaljer når du setter inn et nytt kjøkken. For å gjøre det mulig å rapportere arbeidet mer riktig, har vi opprettet koder for de forskjellige detaljene. I beregningen må det nå legges inn detalj etter detalj.   


Koden for «Benkeskap» inneholder for eksempel bare montering/festing og sokler/bein. Koder for dør inkl. hengsler, skuffe inkl. skinne, hylle og montering med håndtak vises separat.
Sammensetning av skapskroget og skuffer finnes det en egen kode for. Selv lister, sokkelkasser og mellomstykker har egne koder. 


Samme kode benyttes også for baderomsskap, men da bytter man ut materialet til baderomsskap eller annet egnet materiale.


Eksempel:MEPS-verktøy som forklarer kodeendringer (