Det er mulig å opprette Etikettrupper, som for eksempel omfatter avdelinger eller byer, relevant for foretaket. Dissa kan så kobles til oppdrag eller til brukere og forenkler søking og filtrering i oppdrag. 

Du kan legge til Bransjer foretaket arbeider innenfor, samt eventuelle bransjer som kommer inn til oppdraget fra underentreprenører. Disse bransjene blir så benyttet i avtalen.