Hvað er loftslagsreiknivél MEPS? Loftslagsreiknivélin í MEPS sýnir almenn gildi fyrir loftslagsáhrif þeirra þátta sem reiknivélin nær til. 


Útreikningurinn er gerður fyrir flokkana MEPS-efni:

Farþegaflutningar, Efnisflutningar og Orkunotkun. 


 

Við útreikning á loftslagsáhrifum eru notaðar sami kóði og er í venjulegum MEPS-útreikningum (t.d. efni, fjöldi ferða o.s.frv.). Gildin sem gefin eru upp sýna útreikning á áætlaðri losun gróðurhúsalofttegunda sem hafa áhrif á gróðurhúsaáhrifin og hlýnun jarðar. Einingin sem er notuð kg CO2 – koltvísýringsígildi.


A screenshot of a cell phone Description automatically generated
Hvaðan koma gildin og reikniaðferðin?

Útreikningarnir eru þróaðir í samstarfi sænsku umhverfisrannsóknastofnunarinnar IVL og MEPS. 

 

Sænska umhverfisrannsóknastofnunin IVL ber ábyrgð á loftslagsgögnunum – koltvísýringsígildum í kg (kg CO2e) – sem loftslagsútreikningarnir byggjast á. 

 

MEPS ber ábyrgð á útreikningi á efnisnotkun og flutningsmagni. 

 

Orkunotkun er skráð handvirkt í útreikningnum með eigin kóða eða samþykktum kóða.

 

Gildin sem notuð eru við útreikning loftslagsáhrifa í MEPS eru uppfærð daglega í samræmi við grunngögn IVL um loftslagsáhrif.

 


Hvað í útreikningi MEPS hefur áhrif á gildi í loftslagsútreikningum?

  1. MEPS-kóðar gefa útreikning á kg CO2e fyrir efni, farþegaflutninga og efnisflutninga. 
  2. Samþykktir kóðar og eigin kóðar sem hafa kWh sem einingu skapa grundvöllinn fyrir útreikning á kg CO2e fyrir orkunotkun.

 

Aðrir samþykktir kóðar og eigin kóðar eru ekki notaðir í útreikningi loftslagsreiknivélarinnar.

 

Tilteknar undantekningar gilda um loftslagsáhrif efnis:

  1. Ef annað efni en MEPS-efni er notað í MEPS-kóða eru samsvarandi gildi fyrir MEPS-efnið notuð.
  2. Tiltekin flókin MEPS-efni sem gögn IVL eru ófullnægjandi fyrir til að finna rétta samsvörun eru meðhöndluð sem gagnaeyður (t.d. heimilistæki og varmadælur.)

 


Hver eru mörk loftlagsreiknivélar MEPS?

Loftlagsreiknivélin nær yfir allt frá meðhöndlun hráefna til flutnings á niðurrifnu efni til urðunar. Urðunarmeðhöndlun er ekki meðtalin. Auk þess er magn vinnu í verkbeiðni ekki talið með í loftslagsútreikningum.


 

Hvað þýðir þekjuhlutfall?

Þekjuhlutfall útreiknings á við um gildi alls útreikningsins. 

 

Þekjuhlutfallið verður fyrir áhrifum af gildi MEPS-kóða í tengslum við samþykkta/eigin kóða og MEPS-kóða með gagnaeyður fyrir efni.Hver hefur aðgang að loftlagsútreikningnum?

Loftlagsútreikningur MEPS er aðgengilegur í MEPS fyrir þá viðskiptavini sem velja að virkja þennan eiginleika með MEPS-stuðningi. Þegar virkt er fyrir loftlagsútreikning verður í útreikningsyfirlit sýnilegt í kerfinu inní verkbeiðninni. 

 

Loftslagsútreikningurinn er einnig sýnilegur þeim aðilum sem boðið er í verkbeiðni.