MEPS loftslagsútreikningur greinir frá almennum gildum fyrir loftslagsáhrifin.

Útreikningurinn er gerður fyrir flokkana MEPS: Efni, Farþegaflutningar, Efnisflutninga og Orkunotkun.

Við útreikning á loftslagsáhrifum eru notaðar sömu formúlur og notað er í venjulegum MEPS útreikningum (t.d. efni, fjöldi ferða o.s.frv.).

Gildin sem greint er frá gefa útreikning á væntanlegri losun gróðurhúsalofttegunda sem hafa áhrif á gróðurhúsaáhrif og hlýnun jarðar. Einingin sem er notuð - kg CO2e - Koltvísýringsígildi.


A screenshot of a cell phone Description automatically generated
Frá hverju koma gildin og reikningsaðferðin?

Útreikningurinn er gerður í samstarfi IVL sænsku umhverfisstofnunarinnar og MEPS.


IVL Umhverfisstofnun Svíþjóðar ber ábyrgð á loftslagsgögnum - kg koltvísýringsígilda (kg CO2e) - sem loftslagsútreikningurinn byggir á.


MEPS ber ábyrgð á útreikningi á efnisnotkun og flutningsmagni.


Orkunotkun er sett inn handvirkt í útreikningi með eigin eða samþykktum kóða.


Gildin fyrir útreikninginn í MEPS eru uppfærð daglega með samþættingu gegn grunngögnum IVL fyrir loftslagsáhrif.

 


Hvað í útreikningi MEPS hefur áhrif á gildi í loftslagsútreikningum?

  1. MEPS-kóðar gefa útreikning á kg CO2e fyrir efni, farþegaflutninga og efnisflutninga. 
  2. Samþykktir kóðar og Eigin kóðar með kWh sem einingu leggja til grundvallar útreikning á kg CO2e fyrir orkunotkun.

 

Aðrir samþykktir og eigin kóðar eru ekki innifaldir í útreikningi á loftslagsútreikningi.


Þegar kemur að loftslagsáhrifum efnisins eru ákveðin frávik:

  1. Ef annað efni en MEPS efni er notað í MEPS kóða eru samsvarandi gildi fyrir MEPS efni notuð.
  2. Sum flóknari MEPS efni þar sem gögn IVL hafa ekki nægjanlegan grundvöll til að finna réttu samsvörunina er meðhöndlað sem gagnaeyður.

 


Hver eru mörkin fyrir MEPS loftslagsútreikninga? 

Loftslagsútreikningurinn reiknar meðhöndlun hráefnis til flutnings á rifnu efni til urðunar. Meðhöndlun á efni til urðunar er ekki innifalin. Loftslagsútreikningurinn felur heldur ekki í sér neina útreikninga á vinnumagni í verkbeiðninni.


 

Hvað þýðir þekjuhlutfall?

Þekjuhlutfall útreikningsins er gefið upp í tengslum við verðmæti alls útreikningsins.


Þekjustigið hefur áhrif á gildi MEPS kóða í tengslum við Samþykkt/Eigin kóða og MEPS kóða með gagnaeyðum fyrir efni.Hver hefur aðgang að loftlagsútreikningnum?

MEPS loftslagsútreikingar er fáanlegt í MEPS fyrir þau sem kjósa að virkja aðgerðina í gegnum MEPS. Þegar kveikt er á eiginleikanum í skipulaginu mun loftslagsútreikningur birtast í útreikningsskjá verkbeiðninnar. 

 

Loftslagsútreikningurinn er einnig sýnilegur þeim aðilum sem boðið er í verkbeiðni.