Mikä on ilmastovaikutusten laskenta MEPSissä?

MEPSin ilmastovaikutusten laskentapalvelu esittää yleisarvot hankkeen laskelman sisällön ilmastovaikutuksesta. Ilmastovaikutusten laskenta tehdään luokittain MEPS-materiaaleille, henkilökuljetuksille, materiaalikuljetuksille ja energiankulutukselle. Ilmastovaikutusten laskennassa käytetään samoja parametreja kuin tavallisissa MEPS-laskelmissa (esim. materiaalit, matkat jne.). Ilmoitettujen arvojen perusteella lasketaan kasvihuonekaasujen odotettavissa olevat päästöt, jotka vaikuttavat kasvihuoneilmiöön ja ilmaston lämpenemiseen. Käytetty yksikkö on kg CO2e - Hiilidioksidiekvivalentti.


Mistä arvot ja laskentamenetelmä ovat peräisin?

Laskenta on tehty IVL Ruotsin ympäristöinstituutin ja MEPSin yhteistyönä. IVL Ruotsin ympäristöinstituutti on vastuussa ilmastotiedosta - kg hiilidioksidiekvivalenttia (kg CO2e) - johon ilmastolaskenta perustuu. MEPS on vastuussa materiaalimenekin ja kuljetusmäärien laskemisesta. Energiankäyttö ilmoitetaan laskelmassa omissa tai sovituissa koodeissa. MEPSin laskenta-arvot päivitetään integroimalla ne päivittäin IVL:n ilmastovaikutuksia koskeviin perustietoihin.


Mikä MEPS-laskelmassa vaikuttaa ilmastovaikutusten laskennan arvoon?

  1. MEPS-koodit antavat kg CO2e -laskelman materiaaleille, henkilökuljetuksille ja materiaalikuljetuksille.
  2. Sovitut koodit ja omat koodit, joiden yksikkönä on kWh, antavat perustan energiankulutuksen kg CO2e laskemiselle.

Muut sovitut ja omat koodit eivät sisälly ilmastovaikutusten laskentaan.


Aineiston ilmastovaikutuksessa on joitakin poikkeavuuksia:

  1. Jos MEPS-koodissa käytetään muuta materiaalia kuin MEPS-materiaalia, käytetään MEPS-materiaalia vastaavia arvoja.
  2. Joitakin monimutkaisia MEPS-materiaaleja, joiden osalta IVL:n tiedoissa ei ole riittävää vastaavuutta, käsitellään tietoaukkoina (esim. kodinkoneet ja lämpöpumput).


Mitkä ovat ilmastovaikutusten laskennan rajat?

Ilmastovaikutusten laskenta kattaa raaka-aineiden ja puretun materiaalin käsittelyn materiaalitoimittajalta aina kaatopaikalle asti. Jätteenkäsittely kaatopaikalla ei sisälly laskentaan. Ilmastolaskennassa ei myöskään oteta huomioon hankkeen työmäärää.


Mitä kattavuusaste tarkoittaa?

Ilmastovaikutusten laskennan kattavuusaste ilmoitetaan suhteessa koko laskelman arvoon. Kattavuusasteeseen vaikuttaa MEPS-koodien arvo suhteessa sovittuihin / omiin koodeihin ja MEPS-koodeihin, joissa on materiaalisia tietoaukkoja.


Kenellä on pääsy ilmastolaskentaan?

MEPSin ilmastovaikutusten laskentapalvelu on saatavissa vakuutusyhtiöille ja sen käyttöönotto edellyttää palvelun aktivointia. Kun CAB on aktivoinut toiminnon, ilmastovaikutusten laskenta näkyy hankkeen laskelmanäkymässä sekä vakuutusyhtiölle että hankkeen osapuolille.