Kaikki MEPSin data tallennetaan keskitettyihin tietokantoihin, jossa dataa myös hallinnoidaan. Keskitetyt tietokannat ovat järjestelmään integroituja osia. MEPSiä käytetään eri osapuolien välillä kiinteistövahingoissa ja korjausprosesseissa, joissa oleellinen tieto lisätään järjestelmään ja jaetaan järjestelmässä osapuolien välillä.
 

Käyttämällä MEPS Webhooks -integraatiota voit hyödyntää tietoja prosessien automatisointiin tai arvokkaiden tietojen keräämiseen niistä hankkeista, joissa olet osapuolen mukana.

MEPS Webhooks voi jakaa tietoa MEPSin tapahtumista siten, että MEPS lähettää viestejä järjestelmäänne, kun tietyn tyyppinen tapahtuma toteutuu MEPSissä. Voitte määritellä tapahtumat, joista olette kiinnostunut, missä muodossa haluatte saada tiedon ja minkä tyyppinen viesti lähetetään. MEPS voi esimerkiksi lähettää viestin, kun olette hyväksynyt hankekutsun tai laskelmasta on tehty päätös hankkeessa, jossa olette osapuolena.

MEPS Webhooks on standardoitu käyttöliittymä MEPSin tapahtumatietojen käyttöön ja Webhooks on markkinoilla yleisesti hyväksytty tekniikka tietojen vaihtamiseen järjestelmien välillä. Esimerkiksi MEPS Webhooks voidaan yhdistää järjestelmiin, kuten Zapier tai Microsoft Power Automate, jotta voidaan luoda yksinkertaisempia automaattisia syötteitä.

Tällä hetkellä kaikkia konfiguraatioita on hallinnoitava manuaalisesti ottamalla yhteyttä CABiin. Myöhemmissä MEPS Webhooksin versioissa tarjoamme todennäköisesti käyttäjille MEPSissä graafisen käyttöliittymän, jossa käyttäjä voi itse tehdä määritykset ja aloittaa MEPS Webhooksin käytön.

Kehitämme jatkuvasti MEPS Webhooksia ja lisäämme lisää viestejä ja formaatteja. 

 

Jos haluat tietää asiasta enemmän, ota yhteyttä support@meps.fi.