Flytande ikon för meddelanden

Ny ikon för meddelanden i det högra hörnet längst ner på skärmen.


Den nya ikonen följer med på alla sidor i uppdraget och i kalkyleringen.


Notiser på ikonen för Meddelanden

På ikonen signaleras med färgad notis och en siffra om du har nya meddelanden i något uppdrag.
Meddelandefunktion

Klicka på ikonen för att öppna meddelandefunktionen.


I meddelandefunktionen finns flikar för funktionerna Notiser och MeddelandenMeddelande 

Här kan du skriva ett nytt meddelande i det uppdrag som du befinner dig i. Du kan också se och svara på de meddelanden som finns sen tidigare i uppdraget.

 

Välj Ny konversation. Skriv @ för att välja vilken eller vilka mottagare som ska notifieras. Du kan enbart välja de mottagare som är med i uppdraget eller någon av dina kollegor.Notiser

Här visas notifikationer för: 

  • Meddelanden som riktas till dig med @
  • Meddelanden till kollegor som du är vikarie för.
  • Meddelanden för du markerat med följ. Flaggad och oläst

Med funktionen Flagga notiser kan du spara specifika notiser i en separat lista. Flaggning kan också göras åt den användare du vikarierar för. 

En notis kan också markeras som oläst. Notisen ligger då kvar och ser ut som en ny - oläst - notis i listan.


Flaggade och olästa notiser kan filtreras fram i listan över notiser.

Vikariera för en kollega


Om du svarar på ett meddelande i ett uppdrag där du vikarierar för en kollega visas en symbol för vikarie och en text som informerar om vem du vikarierar för.


Flaggade notiser som tillhör den kollega du vikarierar för kommer försvinna från din lista när vikarien är tillbaka. Flaggan är då med i vikariens lista över flaggade notiser.Följa meddelanden 


Du kan aktivt välja att följa eller sluta följa meddelandetrådar. Trådar som du inte längre följer genererar inte några notiser.