Partnernätverk är en ny funktion som ger en översikt av dina samarbetspartners i systemet. Du får en överblick av hur många uppdrag som är öppna för varje partner. Du har också möjlighet att pausa en partner i systemet. Överblick och pausning kan ske på både organisations- och affärsenhetsnivå. Funktionen innebär också en ny vy för inbjudan av partner.


Rättigheter att redigera uppgifter i partnernätverket har endast Administratörer och Avtalsadministratörer.


 


En entreprenör eller beställare kan pausas i under en angiven period. Detta kan göras på hela företaget eller på enskild affärsenhet. En pausad partner dyker då inte upp i funktionen för inbjudan av ny part i MEPS-uppdraget. För varje Entreprenör och Affärsenhet kan du föra in information som blir synlig vid inbjudan. Detta kan underlätta möjligheten att välja rätt part utifrån olika kompetenser eller andra förutsättningar.


Redovisningen av entreprenörer i partnernätverket kan filtreras på respektive affärsenhet.
Ny vy för inbjudan för Försäkringsbolag / Fastighetsbolag

Vid inbjudan av entreprenör från försäkringsbolag eller fastighetsbolag visar vi nu först en förvald entreprenör. Urvalet av bäst lämpade entreprenör sker baserat på avstånd till utgångsadress i avtalet. Filtrering görs också liksom tidigare på inställningar i avtalet om det är inbjudan av huvudentreprenör, besiktningsbolag koordinator eller annan entreprenör.


För att visa hela listan med avtalade partners att välja klickar man på [<-- Visa alla ] 


[ Info om utföraren ] Vid inbjudan visas också information om utföraren som angivits i Partnernätverk.Ny vy för inbjudan av underentreprenör för HE

I den nya vyn för inbjudan kan huvudentreprenören markera flera entreprenörer. Sedan kan inbjudan skickas samtidigt till alla utvalda företag.