Meps lista över avtal som kan bjudas in är sorterad efter geografisk närhet till uppdragets adress.


Det innebär att företagen ibland visas i en ordning som inte stämmer överens med avståndet i bilväg som Meps-uppdraget beräknas utifrån. Anledningen till denna lite dubbeltydiga ordning är prestandateknisk. 

Så här går det till:


Steg 1 - Varje beställning innebär att Meps skannar alla företagets avtal och alla utgångsadresser i dessa avtal. På denna kompletta lista görs en geografisk beräkning som tar fram de avtal med kortast geografiskt avstånd. Denna beräkning är mindre komplex än en beräkning av avstånd i bilväg.

Steg 2 - När de fem avtalen med kortast geografiskt avstånd är framtagna presenteras de i listan. I detta läge görs en beräkning av avståndet i bilväg för dessa fem avtal. Avståndet i bilväg presenteras i listan.


Eftersom det inte kan finnas något företag som har kortare bilväg än det geografiska avståndet är risken för felaktigheter obefintlig.

 

Vad innebär detta för den som beställer?

Siffrorna i kilometer som presenteras i listan stämmer med det som ligger till grund för beräkningen i Mepsuppdraget. Om du önskar välja Avtalet med kortast bilväg ska du välja det som har lägst antal kilometer.


Exempel:

I exemplet nedan har vi ett uppdrag i Karlsborg vid Vätterns strand.

Övert i listan över avtal hamnar ett företag i Motala på andra sidan sjön. Avståndet i bilväg är 87 km.

Nedanför i Listan hamnar ett företag i Skara med avståndet i bilväg 73 km.