Åtgärd


Innehåller den arbetsåtgärd som koden avser.

ArbetsstyckeKodens namn vilket oftast är den konstruktionsdel som åtgärden avser. 

Håller man musen över kodnamnet visas även kodens ID - 7 siffror. 


Klicka på kodens namn och du kommer tillbaka till trädet.


Utförare
Anger vem som utför arbetet och i kostnadsfördelningen får ersättning för arbete och material.

Klicka på vald utförare för att byta till annan part i uppdraget.

Valet försäkringstagare används vid kontantreglering.

Bransch


Ange den bransch och arbetsenhet som utför arbetet.

Valet påverkas av Avtalet.

Välj endast branscher som är avtalade.


Gul Markering
Vid ändring av bransch utanför Meps ordinarie bransch för kod markeras valet med Gul.

Denna markering kan undvikas genom att man i avtal använder funktionen överför MEPS-kod till annan bransch. Detta rekommenderas för UE som ofta utför arbetsmoment från andra branscher.

Gul markering kan också innebära att koden Gulmarkerats för att den är ändrad efter att den vid granskning blivit godkänd/underkänd.

Mängd och Arbete


Mängden anges i löpmeter, antal eller kvadratmeter.
Klicka på mängdvärdet för att redigera.

Den kalkylerade mängden ger för varje kod ett värde i mWu - arbetsmängd.

Värdet på kodraden är direkt arbete. I sammanställlningen adderas ställ etablering och resor.

Vissa koder generear ingen arbetsmängd. Dessa innehåller endast en materialkostnad. Ex. Hyreskostna
d.

Material och Materialkostnad

Materialpriset på varje kodrad är redigerbart.
Våra föreslagna materialpriser kan justeras i avtalet.

Klicka på materialet för att välja alternativa materialpriser.

Materialpriset på raden är ditt utpris (inkl. rabatter och påslag)

Regeler för Gul markering:

Ingen Gul markering:

  • Avtalat kopplat materialpris
  • Meps materialpris om avtaldat kopplat materialpris saknas
Gul Markering
  • Meps materialpris om det finns minst ett avtalat kopplat materialpris
  • Ej avtalat kopplat materialpris 
  • Avtalat ej kopplat materialpris
  • Ej avtalat ej kopplat materialpris 
  • Eget materialpris 

Gul markering kan också innebära att koden Gulmarkerats för att den är ändrad efter att den vid granskning blivit godkänd/underkänd. 


För vissa koder där standardpriser saknas anges alltid 
eget materialpris.

Avskrivning - årtal och åldersavdrag (Endast försäkringsärenden)


Åldersavdrag anges med procent.

Det är försäkringsbolagets villkor som styr vilka koder som har åldersavdrag.

Klicka på värdet för att redigera.

Avskrivningen kan justeras genom att ändra årtal eller procenttal.

Förvalda årtal för hela utrymmet anges under mått och ytor.

Typ - Fördelning av kostnader (endast Försäkringsärenden)

Ej Ersättningsbart - Kostnaden tilldelas försäkringstagaren.

Tillägsarbete - Kostnaden tilldelas försäkringstagaren.

Standardändring - Differensen mellan urspringlig och åtreställd konstruktion tilldelas försäkringstagaren.
Fördjupad beskrivning finns här

Branschanpassning - Försäkringsvilkoret styr fördelningen av merkostnaden på grund av branschregler.

Fördjupad beskrivning finns här

Kommentar, Information och Papperskorg

Kommentarer - Infoga kommentar för att kommunicera med beställare/utförare ang koden.

Information - Visa informationsruta för kodraden med uppgifter om kodens regler, ekonomi och historik.

Papperskorg - Ta bort koden från kalkylen.